GalmstrupHviid blogger...

GalmstrupHviid blogger...

Det er ikke tog, der er et levn fra fortiden

andetPosted by Jesper G. Jensen Wed, January 18, 2017 14:53

Det lyder visionært, når Kristian Pihl Lorentzen (V) og Villum Christensen (LA) udtaler (JP, 9/1-17), at fremtiden er asfalt og selvkørende biler, og tog er et levn fra fortiden. Men det er på ingen måde visionært. Det er kun perspektivløs leflen for ukritiske vælgere, der heller ikke kan forstå, at asfalt kun avler mere asfalt i en håbløs skrue uden ende.

Forestiller Lorentzen og Christensen sig virkelig, at selvkørende biler vil afhjælpe trængslen på vores belastede vejnet? Selvkørende biler kan også holde i kø. Der bliver jo ikke færre biler på vejene af, at de bliver selvkørende – og hvornår er det lige, at bilparken faktisk er selvkørende?

Alle trafikfremskrivninger viser, at vejtransporten vil stige eksplosivt i de kommende år, hvis udviklingen får lov til at fortsætte uhindret. Og hvad siger det så politikerne? Det siger selvfølgelig, at så må vi bygge nye veje. Men før beslutningen bliver taget, og det årelange vejarbejde bliver udført, så er udviklingen for længst løbet fra de velmenende politikere.

Det kan allerede ses i hovedstadsområdet, hvor motorvejene både sydvest og nord for København netop er blevet udvidet. Men køerne er ikke blevet færre. Udvidelserne har ikke gjort en forskel, for de er blevet overhalet indenom af mere trafik.

Så Venstre og Liberal Alliance er faktisk slet ikke visionære. Politikerne i Østrig og Schweiz er visionære. For her tør man træffe beslutninger, der har en effekt på trængslen på vejene. I Østrig og Schweiz kan man finde ud af at skabe rimelige forhold for togtransporten, så den faktisk kan konkurrere og levere et produkt, som er attraktivt for kunderne.

I Danmark udsatte eller nedprioriterede politikerne på Christiansborg i 80’erne og 90’erne den almindelige vedligeholdelse af skinnenettet, og regningen har skullet betales i dette årtusinde. Det var også Christiansborgpolitikerne, der har ansvaret for den katastrofale IC4-skandale, fordi de ikke evnede at stoppe projektet i tide – og allerførst fordi de holdt fast i en håbløst umoderne dieseltogsløsning.

Så det er politikerne, der har undermineret hele fundamentet for en effektiv jernbane. Og de forsøger nu at fjerne fokus fra ansvaret ved at kalde tog en et levn fra fortiden.

Det er også politikerne, der ikke har mod til at træffe de beslutninger, der virkelig kunne afhjælpe trængslen på vejnettet. De kunne gøre som Østrig og Schweiz, der har skrappe restriktioner på lastbiltransport, betalingsveje og et afgiftssystem, der giver tog en reel mulighed for at konkurrere med vejtransporten.

I Danmark er det billigere at benytte vejene, end det er at sætte tog på skinner. Passagertog kan ikke konkurrere med busser. Godstog kan ikke konkurrere med lastbilerne. Det betyder, at lastbiler, busser og privatbiler har frit spil. Hvis togene ikke kan levere et attraktivt produkt, så er det kun fordi politikerne på Christiansborg selv sørger for, at det er sådan.

Det siger sig selv, at det må være mere effektivt at transportere flere mennesker i én enhed (tog) og mere gods i én enhed (tog) end i flere mindre enheder (lastbiler og biler). Men så længe prisen for at gøre det klart favoriserer de små enheder, så får vi kun mere trængsel ud af det.

Så det er ikke tog, der er et levn fra fortiden. Det er politikerne, der ikke er i stand til eller ikke er interesserede i at være tilstrækkeligt fremsynede og modige til at træffe de beslutninger, der kunne have gjort en forskel. Og imens plastrer vi landkortet til med asfalt og forurenende trafik, der sander til, længe før den næste mængde asfalt bevilges.  • Comments(0)//blog.gahv.dk/#post23
Next »