GalmstrupHviid blogger...

GalmstrupHviid blogger...

Efter værdighedspolitik, hvad så?

ældreplejePosted by GalmstrupHviid Thu, February 11, 2016 11:30
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har bedt kommunerne om at lave en værdighedspolitik inden sommer. Det burde ikke være nogen svær opgave, men det forholder sig sandsynligvis noget anderledes når politikkerne skal omsættes til handling. For hvordan bliver de gode intentioner til værdighed og varige forbedringer i de daglige kontakter med vores svage ældre?

I øjeblikket er kommunerne også ved at beslutte, hvad deres del af værdighedsmilliarden skal bruges til.

Et par timers øget normering hist og her, klippekort eller lignende ’frit valgs’-ordninger og en smule efteruddannelse er i grove træk, hvad det bliver til, ifølge de udmeldinger forskellige medier indtil nu har refereret.

En milliard får hurtigt ben at gå på i en sektor, som er presset af en ubehagelig kombination af mange års besparelser og stadigt øgede krav og forventninger.

Tilføjer man Christiansborgs krav om omprioriteringsbidrag, så bliver kommunernes opgave endnu sværere. Derfor risikerer arbejdet med værdighedspolitik og –milliard at blive en kortsigtet lappeløsning, der ikke forbedrer værdigheden nævneværdigt. Men det behøver ikke ende sådan.

Ikke nok at kradse i overfladen

Hvad skal de ældre med øget normering eller frit valg, hvis det blot betyder mere af det, der i forvejen ikke fungerer? Hvad skal de ansatte med efteruddannelse, hvis uhensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og kultur står i vejen for, at de kan yde den indsats, de gerne vil?

Der er stor risiko for, at de indsatser, der nu bliver sat i værk som følge af værdighedsdebatten, er de forkerte, fordi vi drager forhastede konklusioner baseret på forkerte eller utilstrækkelige spørgsmål. Der er stor risiko, at vi smider gode værdighedspenge efter dårlige, når vi kun kradser lidt i overfladen, før vi går all-in på hurtige løsninger.

Der er ingen garanti for, at flere hænder resulterer i mere værdighed, med mindre vi sikrer, at der er en arbejds- og ledelseskultur til stede, som giver de ansatte optimale arbejdsvilkår. Der er ikke noget ved at få frit valg, hvis de ældre kun kan vælge mellem pest eller kolera.

Men der er allerede adskillige plejehjem, der lykkes med at give deres beboere en værdig tilværelse. Der er rigtig mange hjemmehjælpsbesøg, der resulterer i en værdig service. Så hvorfor ikke lære af de gode eksempler og blive inspireret?

Al den nødvendige viden, erfaring og kompetence er allerede til stede i ældresektoren. Der er mange positive tiltag, som skaber små og store successer hver eneste dag. Få dem frem i lyset, lær af dem, bliv inspireret til at udvikle sektoren yderligere. Der er sandsynligvis ikke langt til målet. Men vejen behøver ikke gå over nye dybe tallerkener.


  • Comments(0)//blog.gahv.dk/#post13