GalmstrupHviid blogger...

GalmstrupHviid blogger...

Forandringer fylder for meget

organisationPosted by Jesper G. Jensen Wed, March 02, 2016 10:00

Vi hader forandringer. Det ligger dybt indlejret i vores DNA gennem 10.000 år. Vi vil være trygge. De fleste af os vil helst have det så nemt som muligt, så ofte som muligt.

Det har årtiers forskning bevist, men vi ved det jo godt inderst inde. Alligevel dunker vi os selv oven i hovedet med forandringsspøgelset igen og igen. Og nogle af os bliver syge af det.

Ja, verden forandrer sig. Og ja, vi skal – til en hvis grad – forandre os med den. Men det er jo i princippet os selv, der bestemmer. Og det er kun i ekstreme situationer, at forandringerne er så gennemgribende, at de skaber revolutioner. I de fleste tilfælde sker forandringerne i et kontinuerligt, men rimelig roligt tempo, så det først er efter nogle år, at vi faktisk lægger mærke til, at der skete noget i mellemtiden.

Vores væsentligste udfordring med forandringer er, at vi er rigtig gode til at tale dem op til et stort, farligt, frådende uhyre helt ude af proportion. Vi er rigtig gode til koncentrere al vores fokus på, at nu skal der forandres. Vi er rigtig gode til at få forandringer til at fylde alt for meget i alles bevidsthed – meget mere, end de behøver og berettiger til.

Alt for sjældent får vi italesat, hvad det konkret er, der bør forandres, hvorfor det er nødvendigt, hvem der skal gøre hvad, og hvad det reelt kommer til at betyde for hver enkelt af os.

Gjorde vi det, så ville vi sandsynligvis finde ud af, at det ikke er så meget, vi skal lave om, når det kommer til stykket. Vi er allerede tæt på målet. Vi skal i virkeligheden bare tilpasse os en smule. Langt det meste af det, vi gjorde i forvejen, er stadig godt og fornuftigt – og det skal vi bare blive ved med.

Nogen vil hævde, at overdrivelse fremmer forståelsen. Men i dette tilfælde piller vi ved så grundlæggende og dybtliggende eksistentielle følelser i hvert enkelt individ, at overdrivelse kun fremmer frygten, modstanden, frustrationen og apatien. Og så kommer fx en leder i en virksomhed ikke langt med at overbevise medarbejderne om det fornuftige i en forestående forandringsproces.

Bevar perspektivet

Spis elefanten i små bidder. Gør opgave overskuelig og ufarlig. Husk at det er mennesker, der skal skabe forandringen. Det er ikke projekter, KPI’er eller excelark. Husk at tale til følelser. Husk at inddrage og delegere. Tag den nødvendige tid til at få hjertet med.

Det vil faktisk spare tid i den sidste ende, fordi vi får adresseret utrygheden, spørgsmålene, den spirende modstand og frustration. For at lykkes med forandringer skal vi afstemme forventningerne med alle involverede. De skal kende deres rolle. De skal vide, hvilken adfærd vi forventer af dem. De skal også afstemme forventningerne til hinanden.

Men først og fremmest skal vi bevare perspektivet. Forandringernes omfang skal sættes i relief i relation til alt det, der allerede fungerer og skal fortsætte. Vi skal have is i maven til at finde ind til det reelle problem og ikke bare forsøge at kurere et tilfældigt symptom.

Så hvad er det, vi virkelig har behov for at forandre? Hvor stor en opgave er det reelt i sammenligning med alle de sunde aktiviteter i vores virksomhed? Hold hovedet koldt og hjertet varmt. Forandringerne skal kun fylde det, der er nødvendigt.  • Comments(0)//blog.gahv.dk/#post15