GalmstrupHviid blogger...

GalmstrupHviid blogger...

Urimeligt at forlange robuste medarbejdere

organisationPosted by Jesper G. Jensen Thu, March 03, 2016 10:26

Robust er det nye buzz-word i en hvilken som helst stillingsannonce i denne tid. Og det er et fuldstændigt urimeligt krav at stille i langt de fleste tilfælde, fordi det dækker over, at den hyrende virksomhed ikke er det.

Der kan være nogle få undtagelser, men de færreste virksomheder har brug for robuste medarbejdere, hvis virksomhedens organisation er robust – dvs. at værdierne er stærke, processer og rutiner er stærke, ledelsen er velfungerende, forventninger er udtalte og klare for enhver, og alle medarbejdere ved, hvordan de skal agere for at fungere bedst muligt i virksomhedens hverdag – og de får tilstrækkelig anerkendelse for indsatsen.

Hvis virksomheden har styr på disse grundlæggende elementer, vil behovet for, at medarbejderne kan tåle mere end gennemsnittet, ikke være til stede. Men det er klart, at det i knap så velfungerende virksomheder vil være nødvendigt for medarbejderne at kunne stå model til lidt af hvert – og den hurtigsmarte symptombehandling viser sig: Vi skal have mere robuste medarbejdere.

Det burde være åbenlyst, at en mere robust medarbejderstab kun lapper lidt på problemet – og mest sandsynligt kun i en begrænset periode. Den egentlige sygdom - de grundlæggende udfordringer med værdigrundlag, ledelse, processer mv. – vil stadig florere. Og virksomheden vil aldrig kunne leve op til sit fulde potentiale, uanset hvor robuste medarbejderne er.

I stedet bliver det en lang kamp med stor medarbejderudskiftning, sporadisk målopfyldelse, konstante lappeløsninger, konstante forandringer, højt sygefravær og lav motivation. Det er alt for omkostningskrævende. Det er en negativ spiral, der kun er én vej ud af: Få styr på det grundlæggende fundament.

Læs hvordan: Seks skridt til succes  • Comments(0)//blog.gahv.dk/#post16