GalmstrupHviid blogger...

GalmstrupHviid blogger...

Fejlslagne effektiviseringer ødelægger de ansatte

ledelsePosted by Jesper G. Jensen Thu, May 05, 2016 07:11

Ugebrevet A4 påpegede for nylig, at kommunal effektivisering har fået Arbejdstilsynet til at slå alarm i rekordhøje 546 tilfælde sidste år. Borgmester Michael Ziegler, som leder KL’s løn- og personaleudvalg er citeret for at sige: ”at effektiviseringer har kostet på arbejdsmiljøet. Kommunerne har i mange år skullet effektivisere og lave det samme for færre penge.”

Men problemet er ikke effektiviseringer. Det er måden, de bliver gennemført på. Og Michael Ziegler rammer sømmet direkte på hovedet, når han påpeger, at kommunerne skal lave ’det samme’ for færre penge.

Michael Ziegler og hans kolleger rundt om i landet skulle i stedet have bedt medarbejderne om at lave noget andet, end de plejer. Det er her, kommunerne kan hente reelle effektiviseringer, der hverken går ud over arbejdsmiljø eller det kommunale serviceniveau.

Jeg er ikke i tvivl om, at der i kommunerne er blevet arbejdet på at strømline processer og arbejde smartere. Men der er stadig for mange rutiner, opgaver og indsatser, der ikke er blevet set efter i sømmene.

I for mange tilfælde fortsætter ledere og medarbejdere med at gøre det, de plejer, med færre hænder og hjerner til at udføre arbejdet. Det siger sig selv, at det fører til frustration, stress og sygdom – og det koster.

Medarbejderne har selv et ansvar for at sige fra og foreslå smartere måder at løse deres opgaver på. Men det er først og fremmest lederne – både de folkevalgte og de administrative – der skal sikre, at effektivisering ikke bare er en grønthøsteroperation.

Det burde være ulovligt at skære i bevillinger uden samtidig at levere holdbare løsninger til, hvordan opgaverne så skal løses, og hvilke opgaver der ikke længere er nødvendige eller tid til.

Det burde være enhver leders pligt at stille tilstrækkelige spørgsmål til en hvilken som helst udfordring, så de reelle årsager kommer for dagen. Det burde være ulovligt blot at lappe på det forhåndenværende symptom.

Det er ikke så længe siden, at en rundspørge til landets kommunalpolitikere viste, at 6 ud af 10 mener, at det er muligt at effektivisere yderligere i den kommunale forvaltning. Undersøgelsen gav ikke svar på hvad og hvordan, men det burde være tydeligt, at en samlet gevinst ikke kommer ved nedskæringer.

Reelle og bæredygtige effektiviseringer skaber man ved at have et solidt værdigrundlag, stærk og kompetent ledelse, afstemte forventninger, smarte rutiner og hensigtsmæssig adfærd i det daglige arbejde. Og det sker ikke med en grønthøster.  • Comments(0)//blog.gahv.dk/#post20